...

Motyw Życie

,,Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni , co daje siłę"

Kim jestem?

Mam na imię Ania. Od niespełna 4 lat jestem żoną Patryka, a od ponad 2.5 roku mamą Alicji. 29.09. 2021 roku na świat przyszli bracia bliźniacy Alicji. Z  wykształcenia jestem technikiem masażystą. Nie pracuję w wyuczonym zawodzie. W wolnych chwilach sięgam do książek i zatapiam się w zupełnie inny świat. Dodatkowo piszę wiersze, które powstają pod wpływem uczuć, emocji i przeżyć danej chwili. Wiele osób może się zastanawiać kiedy znajduję czas na wszystkie aktywności. Sądzę, że podstawa to dobra organizacja. Pomysł na podzielenie się swoimi doświadczeniem, przeżyciami i oczekiwaniami, ale także zwykłą codziennością zrodził się po pojawieniu się Ali na świecie. Dłuższą chwilę zajęło mi przeanalizowanie jak zrealizować swoją potrzebę kontaktu z ludźmi poprzez Internet. Tak powstała ta strona.

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.