...

***

Mija dzień za dniem

życie przemija jak cień

nie bacząc na nasze pragnienia

odziera ze złudzenia.

Gorycz nieposkromionych łez

o człowieczym losie przypomina wnet.

Każde niespełnione marzenie

Jest do gwiazd duszy westchnieniem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.