...

Motyw Życie

***

Mija dzień za dniem

życie przemija jak cień

nie bacząc na nasze pragnienia

odziera ze złudzenia.

Gorycz nieposkromionych łez

o człowieczym losie przypomina wnet.

Każde niespełnione marzenie

Jest do gwiazd duszy westchnieniem.

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.