...

Moje wiersze i wierszyki

***

Mija dzień za dniem życie przemija jak cień nie bacząc na nasze pragnienia odziera ze złudzenia. Gorycz nieposkromionych łez o człowieczym losie przypomina wnet. Każde niespełnione marzenie Jest do gwiazd duszy westchnieniem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.