...

Motyw Życie

Moje wiersze i wierszyki

***

Mija dzień za dniem życie przemija jak cień nie bacząc na nasze pragnienia odziera ze złudzenia. Gorycz nieposkromionych łez o człowieczym losie przypomina wnet. Każde niespełnione marzenie Jest do gwiazd duszy westchnieniem.

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.