...

Motyw Życie

Chata

O czym jest książka?

„Chata” jest powieścią amerykańskiego pisarza Williama P. Younga. Najmłodsza córka Mackenziego Allena Phillipsa, Missy została porwana podczas rodzinnych wakacji. W opuszczonej chacie ukrytej na pustkowiach Oregonu znaleziono ślady wskazujące na to, że została brutalnie zamordowana. Cztery lata później pogrążony w Wielkim Smutku Mack dostaje tajemniczy list, najwyraźniej od Boga, a w nim zaproszenie do tej właśnie chaty na weekend. Wbrew rozsądkowi Mack przybywa do chaty w zimowe popołudnie i wkracza do swojego najmroczniejszego koszmaru. To, co tam znajduje, odmienia jego życie na zawsze.Książka jest niezwykle poruszająca. Czytelnik zmuszony jest do odpowiedzi na najważniejsze pytania, zwłaszcza chrześcijanie, co do swojej wiary. Zmusza do przeanalizowania i postawienia podstawowych pytań o fundamenty, na którym oparta jest religia. Dzieła literackiego Younga nie należy traktować jako źródło wiedzy filozoficzno-teologicznej z uwagi na fakt, iż wiele kwestii zostało potraktowanych powierzchownie. Jednocześnie Chata może stanowić wstęp do głębszych przemyśleń, refleksji o istocie chrześcijaństwa. Odpowiada na trudne pytania dotyczące religii oraz pozwala zrozumieć kto i dlaczego czyni dobro lub zło. Książka pozwala zrozumieć, że nie wszystkie koleje naszego życia biegną jak tego oczekuje człowiek. Nie oznacza to jednak, że Bóg nie istnieje.

Wartość duchowa

W Chacie można znaleźć wiele cennych cytatów. Cennych z uwagi na to, że mogą stanowić drogowskazy w podróży zwanej Życie. Sama mam kilka cytatów, które stanowią dla mnie wyznacznik postępowania w życiu. Szczególnie bliski jest mi poniższy cytat: Wybaczenie jest przede wszystkim dla ciebie, dla wybaczającego. Pozwala ci uwolnić się od czegoś co zżera cię żywcem, niszczy wszelką radość i zdolność do kochania. Myślisz, że tego człowieka obchodzi ból i udręka, które przeżyłeś? Jeśli już, to karmi się tą świadomością. Nie chcesz położyć temu kresu? (…) Wybaczenie w żadnym razie nie oznacza, że masz zaufać temu, kto cię skrzywdził. Ale jeśli ten ktoś w końcu wyzna winę i okaże skruchę, odkryjesz w swoim sercu cud, który pozwoli ci zacząć budować między wami most pojednania. A czasami, choć teraz może ci się to wydawać niepojęte, ta droga może nawet doprowadzi cię do innego cudu: odzyskanego zaufania. (…) Wybaczenie nie oznacza usprawiedliwienia. Nie mam wątpliwości, że osoby głęboko wierzące jeszcze bardziej pogłębią swą jedność z Bogiem. Z kolei Ci, którym nie po drodze z Nim, pod wpływem lektury niniejszej pozycji, zmienią zdanie.

Chata
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.