...

Motyw Życie

Jakie zachowania RODZICA MAją WPŁYW NA SAMOOCENĘ DZIECKA?

Spotykając osobę po raz pierwszy najczęściej wyrabiamy sobie pierwszą opinię w przeciągu 2-3 minut. Wystarczy na kogoś spojrzeć by stwierdzić czy ktoś jest atrakcyjny czy wręcz przeciwnie, czy jest uczciwy czy krętacz. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze początkowa opinia potwierdza się przy głębszym poznaniu człowieka. Ocena innych może mieć wpływ na samoocenę własnej osoby.

Samoocena to stan psychiczny, którego genezą jest sposób w jaki oceniamy samego siebie. Kształtuje się w okresie młodości. Wpływ na nią ma między innymi akceptacja bądź ciągła krytyka z strony najbliższego otoczenia: rodziny, znajomych, przyjaciół. Bardzo mocnym czynnikiem jest w tym wypadku rodzina.

Rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa, w której przyszło nam funkcjonować. Od tego jak nasi rodzice reagowali na nasze upadki, trudne sytuacje, porażki, ale i sukcesy zależy jak ocenialiśmy/ oceniamy samych siebie. Poza tym, świadomie bądź nie, rodzice mogą stawiać liczne przeszkody w drodze do budowania poczucia własnej wartości u dziecka.

Do tych przeszkód zaliczyć można:

 • udzielanie ostrych nagan, niewspółmiernych do popełnionego występku
 • poniżanie im wyśmiewanie dziecka
 • przekazywanie dziecku, że nie spełnia oczekiwań
 • traktowanie dziecka jako obiektu seksualnego
 • niestosowanie zasad postępowania
 • stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej lub psychicznej
 • wpajanie dziecku, że jest złe, nieporadne, nic nie warte
 • uważanie, że myśli i uczucia dziecka są nieodpowiednie, niestosowne
 • pełne kontrolowanie dziecka wywołując u niego poczucie winy i wstydu
 • nadopiekuńczość rodziców, przez co dziecko nie może uczyć się samodzielności

Warto od czasu do czasu, nam rodzicom, zastanowić się czy zupełnie nieświadomie(bądź świadomie) nie popełniamy wyżej wymienionych błędów, a tym samym nie krzywdzimy własnego dziecka na przyszłość .

Spotykając osobę po raz pierwszy najczęściej wyrabiamy sobie pierwszą opinię w przeciągu 2-3 minut. Wystarczy na kogoś spojrzeć by stwierdzić czy ktoś jest atrakcyjny czy wręcz przeciwnie, czy jest uczciwy czy krętacz. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze początkowa opinia potwierdza się przy głębszym poznaniu człowieka. Ocena innych może mieć wpływ na samoocenę własnej osoby.

Samoocena to stan psychiczny, którego genezą jest sposób w jaki oceniamy samego siebie. Kształtuje się w okresie młodości. Wpływ na nią ma między innymi akceptacja bądź ciągła krytyka z strony najbliższego otoczenia: rodziny, znajomych, przyjaciół. Bardzo mocnym czynnikiem jest w tym wypadku rodzina.

Rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa, w której przyszło nam funkcjonować. Od tego jak nasi rodzice reagowali na nasze upadki, trudne sytuacje, porażki, ale i sukcesy zależy jak ocenialiśmy/ oceniamy samych siebie. Poza tym, świadomie bądź nie, rodzice mogą stawiać liczne przeszkody w drodze do budowania poczucia własnej wartości u dziecka.

Do tych przeszkód zaliczyć można:

 • udzielanie ostrych nagan, niewspółmiernych do popełnionego występku
 • poniżanie im wyśmiewanie dziecka
 • przekazywanie dziecku, że nie spełnia oczekiwań
 • traktowanie dziecka jako obiektu seksualnego
 • niestosowanie zasad postępowania
 • stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej lub psychicznej
 • wpajanie dziecku, że jest złe, nieporadne, nic nie warte
 • uważanie, że myśli i uczucia dziecka są nieodpowiednie, niestosowne
 • pełne kontrolowanie dziecka wywołując u niego poczucie winy i wstydu
 • nadopiekuńczość rodziców, przez co dziecko nie może uczyć się samodzielności

Warto od czasu do czasu, nam rodzicom, zastanowić się czy zupełnie nieświadomie(bądź świadomie) nie popełniamy wyżej wymienionych błędów, a tym samym nie krzywdzimy własnego dziecka na przyszłość .

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.