...

Motyw Życie

Ognisko wychowawcze

Po zakończeniu edukacji w liceum, a w trakcie nauki w szkole policealnej, po przerwie w działaniach charytatywnych, rozpoczęłam pracę wolontariacką w Ognisku wychowawczym przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 5-18 roku życia. Wychowankowie pochodzą z rodzin dotkniętych różnymi patologiami. Placówka działa cało rocznie od poniedziałku do piątku oraz w soboty. W Ognisku dzieci otrzymują ciepły posiłek oraz mogą przy pomocy wychowawczyń bądź wolontariuszy w spokoju i odpowiednich warunkach wykonać zadania domowe. Pomoc w pracach domowych stanowiła główne działania wolontariuszy. Ponadto my, jako wolontariusze wykonywaliśmy ozdoby okolicznościowe i przymocowywaliśmy je do tablicy korkowej. Miałam przyjemność brać udział w wspólnym spotkaniu wigilijnym. Dzieci przy pomocy pań wychowawczyń oraz siostry zakonnej przygotowały przedstawienie dotyczące Świąt Bożego Narodzenia, w trakcie, którego nie mogło zabraknąć tradycyjnych kolęd. Ognisko wychowawcze to miejsce gdzie widzi się dzieci, które już dużo przeżyły, a mimo to potrafią się śmiać i być radosnymi. Pewnie niejednokrotnie będą potrzebować wsparcia i pomocy od dorosłych, ale ich doświadczenia pokazują nam, dorosłym, że to co nam wydaje się być bardzo dużym problemem wcale nim nie jest. Niejednokrotnie nasze przeżycia stanowią namiastkę tego co musiały one przeżyć. Bycie wolontariuszką w miejscu jakim jest ognisko wychowawcze stanowi niezwykłą wartość dla młodego człowieka na dalsze lata.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.