...

Motyw Życie

„Pamiętnik narkomanki”

Pamiętnik narkomanki powstał z autentycznych zapisków, prowadzonych latami. Barbara Rosiek porusza w swej książki wiele problemów. Brak akceptacji ze strony otoczenia, samotność, walka ze szkołą i policja doprowadziły bohaterkę na skraj. Wówczas człowiek jest gotowy do wszystkiego by zdobyć towar, który wywołuje zapomnienie i nie myśli się o swoich problemach. Książka Barbary Rosiek ma na celu uzmysłowienie człowiekowi jaką władzę mogą mieć narkotyki. Każdy toczy swoja walkę. Pytanie czy znajdziemy w sobie siłę by pokonać przeciwności. Myślę, że niniejsza książka jest obowiązkową lekturą dla każdego rodzica by móc zauważyć niepokojące symptomy mogące świadczyć o uzależnieniu swojej pociechy.

pamietnik narkomanki

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.