...

Motyw Życie

Pampers Premium Care, Rozmiar 2, 68 pieluszki, 4kg-8kg

78,89 

+ Free Shipping

Otul swoje dziecko pieluszką Pampers Premium Care – najdelikatniejszym komfortem i najlepszą ochroną skóry od Pampers. Pieluszka jest miękka jak puch. Dodatkowo posiada warstwę chłonną/powłoczkę z wyściółką Heart Quilts, która jest wyjątkowo miękka dla skóry dziecka

Nr oferty: 16. Pampers premium care 2 stanowi najdelikatniejszy komfort od Pampers. jest to najlepsza ochrona skóry. Warstwa chłonna/powłoczka z wyściółką Heart Quilts jest wyjątkowo miękka dla skóry dziecka. Przy tym równomiernie odprowadza wilgoć. Wyselekcjonowane, miękkie jak puch materiały od Pampers są dla najdelikatniejszej skóry dziecka.

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.